საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2021-01-25
თარიღი 14:00 სთ
მისამართი სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა ჩატარდება ზუმის ვიდეოსაკონფერენციო პლატფორმის საშუალებით.


2021 წლის 25 იანვარს 14:00 საათზე გაიმართება დოქტორანტ თამარ მახარობლიძის სადისერტაციო ნაშრომის „არასრულწლოვანთა სასჯელების ეროვნული და საერთაშორისო სტანდარტები“, სამეცნიერო ხელმძღვანელი - პროფესორი მ.ივანიძე) დაცვა.  
სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა ჩატარდება ზუმის ვიდეოსაკონფერენციო პლატფორმის საშუალებით. 

https://zoom.us/j/2613673363?pwd=b2gzVURuMG5sUVZGYU5EL3NKcEM3QT09
Meeting ID: 261 367 3363
Passcode: 941530

სადისერტაციო კომისია:  მ.ტურავა (კომისიის თავმჯდომარე), ი.აქუბარდია, (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე), ლ.ფაფიაშვილი, ი.ხერხეულიძე, ი.ვარძელაშვილი, ნ.გოგნიაშვილი, თ.ცქიტიშვილი (კომისიის მდივანი). 

მსგავსი ღონისძიებები