საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2021-01-20
თარიღი 16:00 სთ
მისამართი სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა ჩატარდება ზუმის ვიდეოსაკონფერენციო პლატფორმის საშუალებით.2021 წლის 20 იანვარს 16:00 საათზე გაიმართება დოქტორანტ დარია ლეგაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „მესამე პირის ნების გამოვლენის გავლენა მის სასარგებლოდ დადებულ ხელშეკრულებაზე“, სამეცნიერო ხელმძღვანელი - სამართლის დოქტორი მ.ცისკაძე) დაცვა.  
სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა ჩატარდება ზუმის ვიდეოსაკონფერენციო პლატფორმის საშუალებით. 
https://zoom.us/j/2613673363?pwd=b2gzVURuMG5sUVZGYU5EL3NKcEM3QT09

Meeting ID: 261 367 3363
Passcode: 941530 

სადისერტაციო კომისია:  ბ.ზოიძე (კომისიის თავმჯდომარე), თ.ზარანდია, (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე), ი.ბურდული, გმახარობლიშვილი, ე.ზარნაძე, ზ.ძლიერიშვილი, ნ.ჩიტაშვილი (კომისიის მდივანი). 
 

მსგავსი ღონისძიებები