საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2020-12-04
თარიღი 12:00 სთ
მისამართი სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა ჩატარდება ზუმის ვიდეოსაკონფერენციო პლატფორმის საშუალებით.

 

2020 წლის 4 დეკემბერს 12:00 საათზე გაიმართება დოქტორანტ ნათია მახათაძის სადისერტაციო ნაშრომის „სახელშეკრულებო მოთხოვნების სასარჩელო ხანდაზმულობის სპეციალური ვადების მიმართება საერთო ვადებთან“, სამეცნიერო ხელმძღვანელი - სამართლის დოქტორი მ.ცისკაძე) დაცვა.  
სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა ჩატარდება ზუმის ვიდეოსაკონფერენციო პლატფორმის საშუალებით. 

https://zoom.us/j/96227259280?pwd=ajdmYldpbVF3TXEvaldiUnRxdlpuQT09 

Meeting ID: 962 2725 9280 
Passcode: 963646  
სადისერტაციო კომისია: ზ.ძლიერიშვილი (კომისიის თავმჯდომარე), ირაკლი ბურდული, (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე), თ.ზამბახიძე, ე.ზარნაძე, ნ.კვანტალიანი, თ.თოდრია, თ.ლაკერბაია (კომისიის მდივანი). 

მსგავსი ღონისძიებები