საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2020-09-26
თარიღი 17:00 სთ
მისამართი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსის 06 აუდიტორიაში (ნულოვან სართულზე)

2020 წლის 26 სექტემბერს 17:00 საათზე გაიმართება დოქტორანტ გიორგი მირიანაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „ევროპის საბჭოსა და ევროპული კავშირის ადამიანის უფლებათა დაცვის კოლიზიური სტანდარტები ექსტრადიციის სფეროში“, (სამეცნიერო ხელმძღვანელი ასოცირებული პროფესორი გიორგი თუმანიშვილი) დაცვა.  

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა ჩატარდება სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსის 06 აუდიტორიაში (ნულოვან სართულზე). 

სადისერტაციო კომისია: მ.ივანიძე (კომისიის თავმჯდომარე), ი.დვალიძე, (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე), მ.ტურავა, ლ.ფაფიაშვილი, გ.შაშიაშვილი, ლ.ხარანაული, ა.ფირცხალაშვილი (კომისიის მდივანი).
 

მსგავსი ღონისძიებები