საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2020-07-23
თარიღი 10:00 სთ
მისამართი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსის 115-ე აუდიტორიაში  

2020 წლის 23 ივლისს 10:00 საათზე გაიმართება დოქტორანტს ირაკლი სამხარაძის სადისერტაციო ნაშრომის "განახლებადი ენერგიის კანონმდებლობის ევროპეიზაცია საქართველოში: გამოწვევები და შესაძლებლობები" (სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფ. გიორგი ხუბუა) დაცვა.

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა ჩატარდება სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსის 115-ე აუდიტორიაში  

სადისერტაციო კომისია: ლ.ჯავაშვილი (კომისიის თავმჯდომარე),  ი.ქურდაძე (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე), ლ.ბეგვაძე, ი.ხარშილაძე, ნ.ლაპიაშვილი, მ.ბითაძე, მ.ნუცუბიძე (კომისიის მდივანი)
რეცენზენტები და კომისიის წევრები: კ.ყალიჩავა და ბ.ძამაშვილი

მსგავსი ღონისძიებები