საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2020-07-23
თარიღი 12:00 სთ
მისამართი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსის 06 აუდიტორიაში (ნულოვან სართულზე)

2020 წლის 23 ივლისს 12:00 საათზე გაიმართება დოქტორანტ ლიანა სახოკიას სადისერტაციო ნაშრომის „ენერგეტიკული და სხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობისათვის საჭირო მიწის ნაკვეთებზე უფლებების შეძენისა და განხორციელების სამართლებრივი თავისებურებანი“, (სამეცნიერო ხელმძღვანელი სამართლის დოქტორი მარიამ ცისკაძე) დაცვა.  

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა ჩატარდება სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსის 06 აუდიტორიაში (ნულოვან სართულზე). 

სადისერტაციო კომისია: ი.ბურდული (კომისიის თავმჯდომარე), თ.ზარანდია, (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე), კ.ყალიჩავა, გ.რუსიაშვილი, გ.მახარობლიშვილი, ნ.კვანტალიანი, თ.ლაკერბაია (კომისიის მდივანი). 
 

მსგავსი ღონისძიებები