საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2020-07-23
თარიღი 15:00 სთ
მისამართი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსის 06 აუდიტორიაში

2020 წლის 23 ივლისს 15:00 საათზე გაიმართება დოქტორანტ თამარ დიოგიძის სადისერტაციო ნაშრომის „ხელშეკრულებაზე უარის თქმა ქუჩაში დადებული გარიგებების დროს“, (სამეცნიერო ხელმძღვანელი სამართლის დოქტორი მარიამ ცისკაძე) დაცვა.  

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა ჩატარდება სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსის 06 აუდიტორიაში (ნულოვან სართულზე). 

სადისერტაციო კომისია: თ.ნინიძე (კომისიის თავმჯდომარე), თ.ზამბახიძე, (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე), თ.ლაკერბაია, გ.მახარობლიშვილი, გ.რუსიაშვილი, ე.შენგელია, ნ.ჩიტაშვილი (კომისიის მდივანი). 
 

მსგავსი ღონისძიებები