საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2020-07-15
თარიღი 16:00 სთ
მისამართი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსის 06 აუდიტორიაში

2020 წლის 15 ივლისს 16:00 საათზე გაიმართება დოქტორანტ ნინო ფაჩუაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „ელექტრონული საშუალებებით დადებული ხელშეკრულებები, მათი ბათილობის, შეწყვეტის, მათზე უარის თქმის საფუძვლები და სამართლებრივი შედეგები “, (სამეცნიერო ხელმძღვანელი სამართლის დოქტორი მარიამ ცისკაძე) დაცვა.  

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა ჩატარდება სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსის 06 აუდიტორიაში (ნულოვან სართულზე). 

სადისერტაციო კომისია: ბ.ზოიძე (კომისიის თავმჯდომარე), თ.ზამბახიძე (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე), გ.მახარობლიშვილი, თ.ლაკერბაია, ე.ზარნაძე, გ.სვანაძე, ს.ჯორბენაძე (კომისიის მდივანი).
 

მსგავსი ღონისძიებები