საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს – სტიპენდიანტ სტუდენტთა სია

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტების სია, რომელთაც 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში დაენიშნათ სტიპენდია  "სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს” პროგრამის ფარგლებში. (იხილეთ დანართი)

თარიღი: 23/12/2020