საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

კონკურსანტების გასაუბრების განრიგი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასისტენ-პროფესორის  აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში (რექტორის ბრძანება №:216/01-01, 26/10/2021) პრეტენდენტის სტატუსის მინიჭებისა და ზეპირ გასაუბრებაზე მოწვევის  განრიგი

(მიკროეკონომიკის კათედრა, ეკონომიკასა და ბიზნესში ინფორმაციული ტექნოლოგიების კათედრა, გლობალურ გარემოში მენეჯმენტის კათედრა)

 

იხილეთ გასაუბრების განრიგი:

თარიღი: 28/12/2021