საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

დოქტორანტ შოთა ყარალაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2020  წლის 21 იანვარს, 12:00 საათზე  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე შედგება ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ შოთა ყარალაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის: „საპენსიო რეფორმა ესტონეთსა და საქართველოში (შედარებითი ანალიზი)“, საჯარო დაცვა.სამეცნიერო ხელმძღვანელი:   აკადემიკოსი ავთანდილ სილაგაძე სადისერტაციო  ნაშრომის დაცვის კომისია: პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი  (თავმჯდომარე),  პროფესორი მირიან  ტუხაშვილი, პროფესორი დალი სეხნიაშვილი  (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი),  ასოცირებული პროფესორი თამაზ ზუბიაშვილი,  ასოცირებული პროფესორი მანანა ლობჟანიძე (მდივანი), ასოცირებული პროფესორი მურმან ცარციძე, ასოცირებული პროფესორი შოთა შაბურიშვილი (მოადგილე), ასოცირებული პროფესორი მიხეილ ჩიკვილაძე,  ასოცირებული პროფესორი ემზარ ჯგერენაია, ასოცირებული პროფესორი ლელა ჯამაგიძე, ასოცირებული პროფესორი ჯემალ ხარიტონაშვილი, ასოცირებული პროფესორი რამაზ ფუტკარაძე.

თარიღი: 06/01/2021