საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

დასკვნითი გამოცდები

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე დასკვნითი გამოცდის ჩატარების პლატფორმის შესახებ

 

აღრიცხვა,  ანალიზისა და აუდიტის კათედრა

გლობალურ გარემოში მენეჯმენტის კათედრა

ეკონომეტრიკის კათედრა

ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკის კათედრა

ეკონომიკური პოლიტიკის კათედრა

თეორიული ეკონომიკის კათედრა

ეკონომიკასა და ბიზნესში ინფორმაციული ტექნოლოგიების კათედრა

მათემატიკა და უცხო ენა

მაკროეკონომიკის კათედრა

მარკეტინგის კათედრა

მენეჯმენტის კათედრა

მიკროეკონომიკის კათედრა

საერთაშორისო ბიზნესის კათედრა

საერთაშორისო ეკონომიკისა და ეკონომიკურ მოძღვრებათა ისტორიის კათედრა

ტურიზმის სკოლა

ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტის კათედრა

ფინანსებისა და საბანკო საქმის კათედრა

 

 

თარიღი: 30/12/2020