საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის №:216/01-01, 2021-26-10 ბრძანებით გამოცხადებული და თსუ-ის აკადემიური საბჭოს 2021  წლის 10 დეკემბრის №108/2021 დადგენილების პირველი პუნქტით დამტკიცებული ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი.

თარიღი: 30/12/2021