საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

ასისტენტ პროფესორების აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგები

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე  ასისტენტ-პროფესორების აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის (რექტორის ბრძანება №216/01-01, 29.10.2020) შედეგები. (იხილეთ დანართი)

თარიღი: 23/12/2020