საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

დოქტორანტ მარიამ ჯიბუტის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2020  წლის 1 დეკემბერს, 15:00 საათზე  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე შედგება ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ მარიამ ჯიბუტის სადისერტაციო ნაშრომის: „სივრცით-ტერიტორიული მოწყობა და რეგიონების ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობები“, საჯარო დაცვა (მაღლივი კორპუსი, აუდიტორია #206).

სამეცნიერო ხელმძღვანელი:    პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი

სადისერტაციო  ნაშრომის დაცვის  კომისიის წევრები:  პროფესორი იური ანანიაშვილი, პროფესორი რევაზ გველესიანი, პროფესორი სიმონ გელაშვილი (მოადგილე), პროფესორი ელგუჯა  მექვაბიშვილი (თავმჯდომარე), პროფესორი მირიან  ტუხაშვილი, ასოცირებული პროფესორი ინეზა  გაგნიძე, პროფესორი ნინო დამენია - საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის  სახელობის ქართული უნივერსიტეტი (მდივანი), ასოცირებული პროფესორი ია ნაცვლიშვილი, ასოცირებული პროფესორი მანანა ლობჟანიძე, ასოცირებული პროფესორი მარინა ჩავლეიშვილი, ასისტენტ-პროფესორი თამარ  ლაზარიაშვილი.  

თარიღი: 11/11/2020