საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

დოქტორანტ ვანო ბენიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2020  წლის 2 დეკემბერს, 13:00 საათზე  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე შედგება ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ ვანო ბენიძის სადისერტაციო ნაშრომის: ,,დამამუშავებელი მრეწველობის განვითარების ტენდენციები საქართველოში და მისი მნიშვნელობა ქვეყნის  ეკონომიკური მომავლის ფორმირებაში“,  საჯარო დაცვა (მაღლივი კორპუსი, აუდიტორია #206).

სამეცნიერო ხელმძღვანელი:   პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი

სადისერტაციო  ნაშრომის დაცვის  კომისიის წევრები:  აკადემიკოსი ავთანდილ სილაგაძე, პროფესორი რევაზ გველესიანი, პროფესორი სიმონ გელაშვილი (თავმჯდომარე), პროფესორი ელგუჯა  მექვაბიშვილი  (მოადგილე), პროფესორი მირიან  ტუხაშვილი, ასოცირებული პროფესორი ინეზა  გაგნიძე, პროფესორი ნინო გრიგოლაია (თბილისის ღია უნივერსიტეტი), ასოცირებული პროფესორი გულნაზ ერქომაიშვილი (მდივანი), ასოცირებული პროფესორი ია ნაცვლიშვილი, ასოცირებული პროფესორი მანანა ლობჟანიძე, ასოცირებული პროფესორი მარინა  ჩავლეიშვილი, ასისტენტ- პროფესორი  თამარ  ლაზარიაშვილი.

თარიღი: 11/11/2020