შედარებითი ლიტერატურის მსოფლიო კონგრესის ჩასატარებლად თბილისში საორგანიზაციო სამუშაოები დაიწყო
მასტერკლასი „წერის არქიტექტურა“
„პანდემიის შემდგომი უმაღლესი განათლების გადააზრება“
დისტანციური სწავლების და საქმის წარმოების დანერგვა - გამოკითხვა თსუ-ში

ტრენინგები ელექტრონულ სწავლებაზე
სააუდიტორიო მეცადინეობების აღდგენა დამოკიდებულია არსებულ შეზღუდვებზე
თანამშრომლობის მემორანდუმი თსუ ევროპული კვლევების ინსტიტუტსა და საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტს შორის
თსუ სტუდენტებს სტუდენტური საერთო საცხოვლებლით სარგებლობისთვის შეღავათები დაუწესდათ
„ლიტჰაიკერი“-2020
ელექტრონული სწავლების გამოწვევები და პერსპექტივები