ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:0
18.12.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2007_2008 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან გადმოყვენის წესით და შიდა საუნივერსიტეტო მობილობით სტუდენტების ჩარიცხვის ორგანიზებულად ჩატარების უზრუნველყოფის შესახებ (ბრძანება 97/01-01)
ბრძანება №:0
28.11.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობაში პროფესორ ლეო ჩიქავას შეყვანის შესახებ (ბრძანება 96/01-01)
ბრძანება №:0
27.11.2007
ზამთრის თბობის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სახანძრო უსაფრთხოების წესების დაცვის გაძლიერების შესახებ (ბრძანება 129/02-01)
ბრძანება №:0
01.11.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აბიტურიენტთა მოსამზადებელი ცენტრში ტარიფების განსაზღვრის შესახებ (ბრძანება N125/02-01)
ბრძანება №:116/02-01
01.11.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის დარეგულირების შესახებ (ბრძანება N116/02-01)
ბრძანება №:112/02-01
01.11.2007
თსუ ნიჭიერ სტუდენტთა ფინანსური წახალისების ღონისძიებათა შესახებ (ბრძანება N112/02-01)
ბრძანება №:0
01.11.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აბიტურიენტთა მოსამზადებელი ცენტრის ხელძღვანელისათვის უფლებამოსილებათა დელეგირების შესახებ (ბრძანება N95/01-01)
ბრძანება №:0
01.10.2007
სახელმწიფო შესყიდევბის ინსპექტირების ჯგუფის შექმნის შესახებ” ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 07.07.2006 წლის #136 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ (ბრძანება N83/02-01)
ბრძანება №:0
01.10.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ისტორიის მიმართულების (აღმოსავლეთის ისტორია) ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობაზე გიული ალასანიას სრულ პროფესორად დანიშვნის შესახებ (ბრძანება N20/01-03)
ბრძანება №:0
01.10.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე აკადემიური თანამდებობის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ (ბრძანება N74/01-01)