ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:01/01-01
04.01.2010
,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტების საარჩევნო კომისიების შექმნის შესახებ" რექტორის 2009 წლის 13 მარტის #28/01-01 ბრძანებაში დამატებების შეტანის შესახებ
ბრძანება №:255/02-01
29.12.2009
უნივერსიტეტის პირველ და მეორე კორპუსებში კაპიტალური რემონტის მიმდინარეობისას, როგორც უნივერსიტეტის შესაბამისი სამსახურის ხელმძღვანელების, ასევე რემონტის ჩამტარებელი კომპანიის თანამშრომელთა მიერ ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით თსუ-ს ყველა კორპუსში სახანძრო უსაფრთხოების წესების დაცვის მიზნით “უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე და 24-ე მუხლების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის #490 ბრძანებით დამტკიცებული “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის” წესდების 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის “ზ” ქვეპუნქტის საფუძველზე
ბრძანება №:140/01-01
25.12.2009
,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტების საარჩევნო კომისიების შექმნის შესახებ" რექტორის 2009 წლის 13 მარტის #28/01-01 ბრძანებაში დამატებების შეტანის შესახებ
ბრძანება №:139/01-01
21.12.2009
"ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ" რექტორის 2009 წლის 11 დეკემბრის # 134/01-01 ბრძანებაში ტექნიკური უზუსტობის გასწორების შესახებ
ბრძანება №:246/02-01
17.12.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში უფროს მეცნიერ-მკვლევართა და მეცნიერ-მკვლევართა შესარჩევი კომისიისა და კომისიის მუშაობის წესის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:135/01-01
16.12.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების დანიშვნის შესახებ
ბრძანება №:243/02-01
15.12.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში უფროს მეცნიერ-მკვლევართა და მეცნიერ-მკვლევართა შერჩევის მიზნით კონკურსის ჩატარების შესახებ
ბრძანება №:134/02-01
11.12.2009
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ბრძანება №:133/01-01
11.12.2009
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ბრძანება №:129/01-01
27.11.2009
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია II-ის სახელობის სტიპენდიის მოსაპოვებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ