ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:153/02-03
17.06.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის მთავარ სპეციალისტ ქეთევან ცინცაძისთან შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის, ამავე დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნისა და ნინო კალანდიას საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ
ბრძანება №:100/02-01
05.06.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში თამბაქოს მოწევის აკრძალვის მარეგულირებელი წესის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:99 / 02-01
05.06.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ძირითადი საშუალებებისა და სხვა მატერიალურ ფასეულობათა შიდა გადაადგილებისა და სამართლებრივი დამაგრების მიღება-ჩაბარების აქტის ფორმის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:54/01-01
28.05.2009
* ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების დანიშვნის შესახებ
ბრძანება №:53 / 01-01
28.05.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების დანიშვნის შესახებ (ბრძანება №53/01-01)ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების დანიშვნის შესახებ
ბრძანება №:16/01-03
11.05.2009
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ჟურნალისტიკის მიმართულებაზე მოწვეულ პედაგოგთან თეა მჟავანაძესთან შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტისა და ასისტენტ-პროფესორის ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ
ბრძანება №:17 / 01-03
11.05.2009
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობებზე პროფესორთა დანიშვნის შესახებ
ბრძანება №:49 / 01-01
01.05.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში თამბაქოს მოწევის აკრძალვის შესახებ
ბრძანება №:15 / 01-03
24.04.2009
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორ ნინო პაპაჩაშვილთან შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტისა და ამავე ფაკულტეტზე ასოცირებულ პროფესორის ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ
ბრძანება №:44 / 01-01
23.04.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ