ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:166/02-01
21.09.2011
,,სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური განვითარებისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის სასერტიფიკატო კურსის ,,ფინანსური პროგრამირება და პოლიტიკა” ფასიანი მომსახურებისა და მასწავლებელთა ანაზღაურების ტარიფების დადგენის თაობაზე“ სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2011 წლის 06 აპრილის №59/02–01 ბრძანების სათაურში ტექნიკური შეცდომის გასწორების შესახებ
ბრძანება №:96/01-01
20.09.2011
სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2011-2012 სასწავლო წელს დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის კანდიდატთა გასაუბრების დარგობრივი კომისიების დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:92/01-01
19.09.2011
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე საბუთების მიღების ვადების გაგრძელების შესახებ
ბრძანება №:93/01-01
19.09.2011
„სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მაგისტრატურასა და დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების თაობაზე“ უნივერსიტეტის რექტორის 2011 წლის 25 ივლისის №74/01-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება №:94/01-01
19.09.2011
„სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2011-2012 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრის თაობაზე“ სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2011 წლის 25 ივლისის #77/01-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ბრძანება №:95/01-01
19.09.2011
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2011-2012 სასწავლო წელს მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდის, გასაუბრებისა და სააპელაციო კომისიების დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:159/02-01
19.09.2011
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების სასერტიფიკატო კურსის - „SISCO-ს ქსელის სერტიფიცირებული სპეციალისტის კურსი (CCNA)“ - საფასურის დადგენის თაობაზე
ბრძანება №:158/02-01
16.09.2011
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგარეო ურთიერთობის დეპარტამენტის სტაჟიორთა შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ბრძანება №:89/01-01
14.09.2011
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ტურიზმის საერთაშორისო სკოლაში 2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში შიდა მობილობის დამატებითი ვადებისა და ვაკანტური ადგილების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება №:155/02-01
12.09.2011
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ სასწავლო კორპუსში განხორციელებული სარემონტო - სარეაბილიტაციო სამუშაოს პროცესში არსებული ტექნიკური ხარვეზების აღმოჩენისა და შესაძლო კორექტივების პროექტის შემუშავების მიზნით კომისიის შექმნის თაობაზე