ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტის მიერ დოქტორანტებისთვის შემოთავაზებულია არჩევითი საუნივერსიტეტო კურსი "მეცნიერების მენეჯმენტი" ( სილაბუსი).

2019-2020 გაზაფხულის სემესტრის დოქტორანტების საყურადღებოდ:

როგორც მოგეხსენებათ სასწავლო პროცესი ჯერჯერობით მიმდენარეობს დისტანციურად.

გთხოვთ, გაეცნოთ „მეცნიერების მენეჯმენტის“ სილაბუსსა და მასალებს, რომლებიც განთავსებულია შემდეგ მისამართზე: https://www.tsu.ge/ge/government/administration/departments/research/science_management/

პირველი ხუთი კვირის მანძილზე (23.03-1.05) გაეცანით პირველ ოთხ ლექციას (1-2 ლექცია; 3-4 ლექცია; 4-5 ლექცია; 6-7 ლექცია). მოამზადეთ და tamar.gogua@tsu.ge ელექტრონულ ფოსტაზე გადმოაგზავნეთ  შესაბამისი დავალებები: CV, მოტივაციის წერილი, ფუნდამენტური კვლევებისთვის საგრანტო პროექტის ბიუჯეტი, სამოგზაურო გრანტი (გრანტის შემთხვევაში შეგიძლიათ გამოიყენოთ მოცემული „მასალა დავალებისთვის“, ან, გადმოგვიგზავნოთ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის რომელიმე კონკურსის ფარგლებში თქვენს მიერ მომზადებული საპროექტო წინადადება, თუ ასეთი პროექტი მოგიმზადებიათ).

ვითარებიდან გამომდინარე „მეცნიერების მენეჯმენტის“ ვებგვერდზე გამოქვეყნდება და ელექტრონულ ფოსტაზე დაგეგზავნებათ შემდგომი ინფორმაცია.