ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტის მიერ დოქტორანტებისთვის შემოთავაზებულია არჩევითი საუნივერსიტეტო კურსი "მეცნიერების მენეჯმენტი" ( სილაბუსი).

----------------------------------------------------------------------------
2018-2019 გაზაფხულის სემესტრის დოქოტორანტების საყურადღებოდ - ძირითადი გამოცდები ჩატარდება ამა წლის 8-9 ივლისს 10:00 სთ - დან 13:00 სთ - მდე და 16:00 სთ - დან 17:00 სთ - მდე , ხოლო დამატებითი გამოცდა - 30 ივლისს იგივე საათებში თსუ I კორპუსის 113- ოთახში!


ლექციები ჩატარდება  თსუ II   კორპუსის, ოთახი #344-ში
ლექციების განრიგი (2019 წლის გაზაფხულის სემესტრი):  
ორშაბათი: 9:00-13:00 (ლექცია+სემინარი)  -  ეკონომიკისა და ბიზნესის  ფაკულტეტის დოქტორანტებისთვის 
ორშაბათი: 16:00-19:00 (ლექცია+სემინარი) -  ჰუმანიტარულ მეცნ.  ფაკულტეტის დოქტორანტებისთვის 
ხუთშაბათი: 11:00-14:00 (ლექცია+სემინარი) -  ჰუმანიტარულ მეცნ.  ფაკულტეტის დოქტორანტებისთვის 
პარასკევი: 16:00-19:00 (ლექცია+სემინარი) - ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნ.  ფაკულტეტის დოქტორანტებისთვის   

საკონტაქტო ელ-ფოსტა:  tamar.gogua@tsu.ge 

ლექციები:
13-14 ლექცია დამატება