სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნულმა სამეცნიერო ფონდმა დანერგა გრანტების მართვის ერთიანი სისტემა GMUS-ი.
გრანტების მართვის ერთიან სისტემა GMUS-ში მეცნიერის რეგისტრაციის ვიდეოგზამკვლევი ხელმისაწვდომია ფონდის ვებგვერდზე. 

ვინაიდან ამიერიდან საპროექტო წინადადებების წარდგენა მოხდება  GMUS-ის საშუალებით, სასურველია დროულად გაიაროთ რეგისტრაცია!!! 

ბიბლიომეტრიული მაჩვენებლების სანახავად ( h-ინდექსი, ციტირების ინდექსი), საჭიროების შემთხვევაში, ისარგებლეთ  გზამკვლევებით.

თსუ-ის სახელით წარსადგენი საპროექტო წინადადებების სამეცნიერო ხელმძღვანელებმა, რეკომენდირებულია, წინასწარ გაიარონ კონსულტაციები თსუ სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარებისა და საფინანსო დეპარტამენტებში ჩვეულებრივი შეცდომების თავიდან აცილების მიზნით!

დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ: 
თსუ სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტი (თსუ I კორპუსი, ოთახი 113, ტელ.: 2-222-473, ელ.ფოსტა: sciencerd@tsu.ge)