2019-10-22

გრძელდება აბსტრაქტების მიღება "ინტერკულტურული თეორიისა და პრაქტიკის სკანდინავიური ჟურნალის" (FlEKS) სპეციალური გამოშვებისთვის

აბსტრაქტების მიღება "ინტერკულტურული თეორიისა და პრაქტიკის სკანდინავიური ჟურნალის" (FlEKS) სპეციალური გამოშვებისთვის თემატიკაზე სიძულვილის ენა გაგრძელებულია 1 ნოემბრამდე.

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ დანართი.

Print

« იხ. ყველა სიახლე