2016-03-02

საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტი აცხადებს კონკურსს თსუ აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალისთვის ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული ერასმუს+ის პროგრამის სტიპენდიების მოსაპოვებლად!

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტი აცხადებს დამატებით კონკურსს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალისთვის ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული ერასმუს+ის პროგრამის სტიპენდიების მოსაპოვებლად 2016/2017 სასწავლო წლისთვის

აკადემიური პერსონალის სტიპენდიების ჩამონათვალი მიმართულებების მიხედვით:
ლატვიის უნივერსიტეტი (ლატვია)
http://www.lu.lv/eng/
ეკონომიკა და ბიზნესი, სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერებები
მობილობის ხანგრძლივობა: 7 დღე

იუსტუს-ლიბიგის გისენის უნივერსიტეტი (გერმანია)
http://www.uni-giessen.de/cms/welcome
ბიოლოგია, გამოყენებითი ბიომეცნიერებები, გარემოს მდგრადი განვითარება, გარემოს დაცვა
მობილობის ხანგრძლივობა: 10 დღე

ლუვენის კათოლიკური უნივერსიტეტი (ბელგია)
http://www.uclouvain.be/index.html
ქართველური ენათმეცნიერება, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, საქართველოს ისტორია და წყაროთმცოდნეობა
მობილობის ხანგრძლივობა: 1 კვირა

ტარტუს უნივერსიტეტი (ესტონეთი)
http://www.ut.ee/
მობილობის ხანგრძლივობა: 1 კვირა

ვიადრინას ევროპული უნივერსიტეტი (გერმანია)
https://www.europa-uni.de/en/index.html
ჰუმანიტარული მეცნიერებები, ბიზნესის ადმინისტრირება, იურიდიული
მობილობის ხანგრძლივობა: 20 დღე

კორუნას უნივერსიტეტი (ესპანეთი)
https://www.udc.es/index.html?language=en
სოციოლოგია
მობილობის ხანგრძლივობა: 5 დღე

ახლო აღმოსავლეთის ტექნიკური უნივერსიტეტი (თურქეთი)
http://www.metu.edu.tr/
ბიზნესი, ეკონომიკა, საერთაშორისო ურთიერთობები, პოლიტიკის მეცნიერება, ბიოლოგია, ქიმია, კომპიუტერული მეცნიერება

აფიონ ქოჯათეფეს უნივერსიტეტი (თურქეთი)
http://www.uim.aku.edu.tr/
ეკონომიკა

დუბლინის საქალაქო უნივერსიტეტი (ირლანდია) 
http://www.dcu.ie/
პოლიტიკის მეცნიერება
მობილობის ხანგრძლივობა: 1 კვირა

კილის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი (გერმანია)
https://www.fh-kiel.de/
საინფორმაციო ტექნოლოგიები, ინჟინერია, ბიზნესის ადმინისტრირება

გრონინგენის უნივერსიტეტი (ჰოლანდია)
http://www.rug.nl/?lang=en
ჰუმანიტარული მეცნიერებები (ენების გარდა),  საინფორმაციო ტექნოლოგიები, პოლიტიკის მეცნიერება, ფსიქოლოგია, სოციოლოგია, კულტურის მეცნიერებები

ვროცლავის უნივერსიტეტი (პოლონეთი)
http://uni.wroc.pl/
პოლიტიკის მეცნიერება, საერთაშორისო ურთიერთობები
მობილობის ხანგრძლივობა: 5 დღე

იოანინას უნივერსიტეტი (საბერძნეთი)
http://www.uoi.gr/en/
განათლების მეცნიერებები, დაწყებითი განათლება, პედაგოგიკა, მასობრივი კომუნიკაცია
მობილობის ხანგრძლივობა: 10 დღე

ადმინისტრაციული  პერსონალის სტიპენდიების ჩამონათვალი მიმართულებების მიხედვით:
იუსტუს-ლიბიგის გისენის უნივერსიტეტი (გერმანია)
http://www.uni-giessen.de/cms/welcome
ცენტრალური ადმინისტრაცია/ფაკულტეტების ადმინისტრაცია
მობილობის ხანგრძლივობა: 10 დღე

ტურკუს უნივერსიტეტი (ფინეთი)
http://www.utu.fi/en/Pages/home.aspx
ცენტრალური ადმინისტრაცია
მობილობის ხანგრძლივობა: 12 დღე

ვროცლავის უნივერსიტეტი (პოლონეთი)
http://uni.wroc.pl/
ცენტრალური ადმინისტრაცია
მობილობის ხანგრძლივობა: 5 დღე

ზალცბურგის უნივერსიტეტი (ავსტრია)
http://www.uni-salzburg.at/index.php?id=52
ცენტრალური ადმინისტრაცია
მობილობის ხანგრძლივობა: 10 დღე

კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა 2016 წლის 8 აპრილის 17 საათამდე უნდა გამოაგზავნონ სააპლიკაციო დოკუმენტაციის სრული ჩამონათვალი (PDF ფორმატში) შემდეგ ელ-ფოსტაზე (მეილში მიუთითეთ მობილობის ტიპი (აკადემიური/ადმინისტრაციული) და სასურველი ევროპული უნივერსიტეტების ჩამონათვალი პრიორიტეტების მიხედვით):


სააპლიკაციო დოკუმენტაციის ჩამონათვალი:
  • პასპორტის ასლი
  • ცნობა სამსახურიდან (ინგლისურ ენაზე)
  • CV-ს ევროპული ფორმატი (ინგლისურ ენაზე, არაუმეტეს ორი გვერდისა)
  • მოტივაციის წერილი (ინგლისურ ენაზე, არაუმეტეს ერთი გვერდისა)
  • უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი
  • ერთი სარეკომენდაციო წერილი (ინგლისურ ენაზე, ხელმოწერითა და ბეჭდით დამოწმებული)
  • შევსებული სამუშაო გეგმა (თსუ-ს შესაბამისი ფაკულტეტის/დეპარტამენტის წარმომადგენლის ხელმოწერით და ბეჭდით დამოწმებული): დანართი 1 - აკადემიური პერსონალი; დანართი 2 - ადმინისტრაციული პერსონალი
  • წინასწარი თანხმობა მიღებაზე (pre-acceptance) მასპინძელი უნივერსიტეტიდან (ოფიციალური წერილი სავალდებულო არ არის, საკმარისია მეილით მიღებული თანხმობა)
სტიპენდია მოიცავს:
დღიურ სტიპენდიას + ორმხრივი საერთაშორისო მგზავრობის ანაზღაურებას 

შერჩეულმა სტიპენდიანტებმა თავად უნდა აანაზღაურონ სავიზო მოსაკრებლისა და საერთაშორისო დაზღვევის ხარჯები!!!

შენიშვნა: 
დაგვიანებული განცხადებები არ მიიღება!
შესაძლოა, შეიცვალოს უნივერსიტეტების ჩამონათვალი
გასაუბრებები კილისა და ზალცბურგის უნივერსიტეტების სტიპენდიების მოსაპოვებლად გაიმართება დამოუკიდებლად!
Print

« იხ. ყველა სიახლე