ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე
- ლაშა საღინაძე

განათლება    
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, 03.2008 - 03.2010
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი, მარკეტინგის სპეციალობით

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, 09.2003 - 07.2007
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი, ეკონომიკური კიბერნეტიკის სპეციალობით

სამუშაო გამოცდილება    
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 02.2017- დან

ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, 05.2013 -02.2017

ეკონომიკური დეპარტამენტის საბიუჯეტო სამმართველოს  უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, 08.2010-04.2013

ეკონომიკური დეპარტამენტის საბიუჯეტო სამმართველოს  მთავარი სპეციალისტი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, 01.2010 - 08.2010
 
ფინანსური რესურსების დეპარტამენტის საბიუჯეტო სამმართველოს  უფროსი სპეციალისტი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, 07.2008 - 01.2010

ფინანსური რესურსების დეპარტამენტის საბიუჯეტო სამმართველოს  სტაჟიორი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, 02.2008 - 07.2008

პრომოუტერი, სარეკლამო სააგენტო-PUBLIC HEPTA, 12.2007-01.2008

ტრენინგები, სხვა მიღწევები    
New  College Nottingham, 08.2011-08.2011
Full Time English as a Foreign language Course at Upper Intermediate Level

სსიპ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, 08.2010-08.2010
ელექტრონული ბიუჯეტირება