2020-04-15

ელექტრონული სწავლების ტუტორიალი


სტუდენტთათვის:

lms.tsu.ge -ის ინსტრუქცია


პედაგოგთათვის:

admin.lms.tsu.ge -ის ინსტრუქცია
Moodle -ის   ინსტრუქცია I  და II
google-drive -ის  ინსტრუქცია
ვიდეო ფაილის YOUTUBE-ზე ატვირთვის ინსტრუქცია

Print

« იხ. ყველა სიახლე