2019-08-05

დამატებითი სემესტრის სტუდენტთა საყურადღებოდ!


დაიწყო განაცხადების მიღება დამატებით სემესტრზე.  შევსებული განაცხადები წარმოადგინეთ   II კორპუსის 158 ოთახში.

    დამატებითი სემესტრის აღებისთვის აუცილებელია კონსულტაციის გავლა ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის შესაბამისი მიმართულების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის და სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის წარმომადგენლებთან .

განაცხადის ფორმა ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის

განაცხადის ფორმა მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის

Print

« იხ. ყველა სიახლე