2019-07-26

ინფორმაცია ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) 2019 წლის საგრანტო კონკურსის Starting Grants ERC-2020-StG-ის შესახებ.

ინფორმაცია ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) 2019 წლის საგრანტო კონკურსის  Starting Grants  ERC-2020-StG -ის შესახებ.

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადაა 2019 წლის 16 ოქტომბერი.  კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ  მეცნიერებს ,  რომელთა დოქტორის ხარისხის მინიჭებიდან გასულია არანაკლებ 2 და არაუმეტეს 7 წელი.

გრანტის ოდენობა შეადგენს 1,5 მილიონ ევროს 5 წლის განმავლობაში.

კონკურსი ღიაა ყველა სამეცნიერო მიმართულებისთვის.

კონკურსის შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ევროპული კვლევების საბჭოს ვებ-გვერდზე:

https://erc.europa.eu/node/ 1343

და    ევროკომისიის   დაფინანსებისა   და   ტენდერების   პორტალზე .

Print

« იხ. ყველა სიახლე