კონტაქტი

თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი


ტელეფონები:

სტუდენტთა მომსახურების ცენტრი    2 224 469
სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური    2 224 469
2 290 832 (ფაკულტეტის დეკანი)
2  9 12 976 (დეკანის მოადგილეები)
2 222 376 (განათლების დეპარტამენტი)

ელ. ფოსტა: tsu.psychology@tsu.ge

ილია ჭავჭავაძის გამზ. 11  მე-3 კორპუსი 0179 თბილისი, საქართველო