21.01.2020
მასწავლებელთა განათლების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის პირველი სემესტრის სტუდენტთა საყურადღებოდ!
გამოცხადდა რიგგარეშე მობილობა. გაეცანით ვადებს!   ბრძანება...
20.01.2020
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორის სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ცხადდება კონკურსი სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების  მეცნიერებათა  ფაკულტეტზე პროფესორის სამსახურში მისაღებად დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე: კონკურსი...
17.01.2020
დაწყებითი განათლების და მულტილინგვური განათლების საგანმანათლებლო საბაკალავრო პროგრამების სტუდენტთა საყურადღებოდ!
  დაწყებითი განათლების და მულტილინგვური განათლების საგანმანათლებლო საბაკალავრო პროგრამების სტუდენტთა საყურადღებოდ!   მოგახსენებთ, რომ „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონში 2019 წლის 13 დეკემბრის #5568-Iს  ცვლილების მიხედვით - დაწყებითი განათლებისა და მულტილინგვური განათლება (დაწყებითი განათლების საფეხური) საგანმანათლებლო საბაკალავრო...
16.01.2020
ინფორმაცია მომავალი დოქტორანტებისთვის
სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი „საუნივერსიტეტო მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში ახორციელებს ტრენინგის პროგრამას - „Doctorate Lab მომავალი დოქტორანტებისათვის.“ უახლოესი შეხვედრა დაგეგმილია იტალიის უნივერსიტეტების წარმომადგენლებთან 2020 წლის 20-23 იანვრის ჩათვლით. აღნიშნულ შეხვედრაზე იტალიის უნივერსიტეტების წარმომადგენლები ისაუბრებენ, როგორც სადოქტორო პროგრამების შესახებ...
09.01.2020
ფაკულტეტზე ჩასატარებელი გამოცდების განრიგი
ფაკულტეტზე ჩასატარებელი გამოცდების განრიგი დაწყებითი განათლება პედაგოგიკა-Minor განათლების მეცნიერებები მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა  ...
23.12.2019
საერთაშორისო კონფერენცია ქალაქ თელ-ავივში
2020 წლის 6-7 ივლისს ისრაელში, ქალაქ თელ-ავივში, ტარდება მე-4 საერთაშორისო კონფერენცია აკადემიური წერის თემაზე:  Blurring the Lines: Academic, Professional, and Popular Writing დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ დანართში. დანართი ...
17.12.2019
სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს - საბოლოო შედეგები
   გაეცანით სტუდენტების სახელმწიფო სტიპენდიების კონკურსის საბოლოო შედეგებს . ბრძანება...
13.12.2019
სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს - წინასწარი შედეგები
       წინასწარი შედეგები აპელაციის ვადები: 2019 წლის 16 დეკემბერი  10 :00-16:00 საათამდე. საბოლოო შედეგების გამოქვეყნება - 17 დეკემბერი . ...
10.12.2019
სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს
  ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულ სახელმწიფო სტიპენდიით დასაფინანსებელი სტუდენტების დოკუმენტების წარმოდგენის ვადები: 2019 წლის 11 დეკემბრიდან 13 დეკემბრის   1 5 :00 საათამდე .   თსუ-ს  ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე. მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის გამზირი № 11 (თსუ III კორპუსი, ოთახი № 107).  აპელაციის ვადები: 2019 წლის 1 6 დეკემბერი  1 0 :00-1 6 :00 საათ ა მდე. საბოლოო...
02.12.2019
დოქტორანტთა საუნივერსიტეტო დაფინანსების წინასწარი შედეგები
დოქტორანტთა საუნივერსიტეტო დაფინანსების 2019-20 წლის კონკურსის წინასწარი შედეგების მიხედვით, ფინანსდება რეიტინგული სიის პირველი ხუთი კანდიდატი: 1.     (877) – 155 ქ. 2.     (954) – 110 ქ. 3.     (112) – 30 ქ. 4.     (351) – 20 ქ. 5.     (711) – 10 ქ. (ცხრილში   მოცემულია  ...