2019-09-13

პირველ კურსელთა საყურადღებოდ!

მედიცინის სპეციალობის სტუდენტები I ნაკადი (ა,ბ,გ,დ,ე,ვ) ჯგუფები უნდა გამოცხადდნენ დეკანატში 10:30 საათზე. ადუიტორია N411 მე-4 სართული.

II ნაკადი (ზ,თ,ი,კ,ლ,მ) ჯგუფები 9:00 საათზე. აუდიტორია N411 მე-4 სართული.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
სტომატოლოგიის სპეციალობის სტუდენტები უნდა გამოცხადნნენ დეკანატში 12:00 საათზე. აუდიტორია N201 მე-2 სართული.

ჯგუფების სია იხილეთ ბმულზე (სიები)


მისამართი: ა.ბელიაშვილის N78. თსუ მედიცინის ფაკულტეტი.
Print

« იხ. ყველა სიახლე