მაგისტრატურა
2020-2021 სასწავლო წლის  შემოდგომის  სემესტრისამართლის სამაგისტრო პროგრამა