მაგისტრატურა
2019-2020 სასწავლო წლის   გაზაფხულის    სემესტრისამართლის სამაგისტრო პროგრამა