დოქტორანტურა


2018-2019 სასწავლო წლის    გაზაფხულის   სემესტრი

იურიდიული კვლევის მეთოდების ინტენსიური კურსის განრიგი
დამატებით სემესტრის განცხადების ფორმა