კომპონენტები


სასწავლო კომპონენტები

იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორთა 15 კრედიტიანი სადოქტორო სემინარების თემატიკა 2012–2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის

კვლევის მეთოდების მოდულის კურსები თსუ დოქტორანტებისთვის 2012–2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის

მეცნიერების მენეჯმენტის კურსი 2012–2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის


მეცნიერების მენეჯმენტი


სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. კვლევის მეთოდების მოდულის კურსები თსუ-ს დოქტორანტებისთვის.(რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 5.03.2012)


მეცნიერების მენეჯმენტი (არასავალდებულო კურსი)


მეცნიერების მენეჯმენტი (არასავალდებულო საგანი) - რეგისტრაციის მსურველებმა 30 სექტემბრამდე მოგვმართეთ იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურის სამდივნოში (მე–2 კორპ. ოთახი 129).

2009–2010 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში დოქტორანტთათვის შემოთავაზებულია შემდეგი კომპონენტები: