2020-02-13

2019-2020 წლის შემოდგომის სემესტრის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციის გამარჯვებულები გამოვლინდნენ2020 წლის 27 და 30 იანვარს, 3 და 6 თებერვალს, სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციის ფარგლებში, შესაბამის მიმართულებათა სექციებმა და ქვესექციებმა იმუშავა.

კონფერენციაში იურიდიული ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტები მონაწილეობდნენ. სტუდენტთა მოხსენებებს დარგობრივი კომისიები აფასებდნენ, რომლებიც ფაკულტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალით იყო დაკომპლექტებული.

ჟიურის გადაწყვეტილებით, სექციებისა და ქვესექციების მიხედვით, გამარჯვება მოიპოვეს შემდეგმა სტუდენტებმა:

I სექცია – კერძო სამართლის მიმართულება:

I ადგილი: თამარ ქობლიანიძე, ხატია კვიციანი

II ადგილი: ქეთი ბერიძე

III ადგილი: სალომე ჩუბინიძე, სოფიო ცერცვაძე

II სექცია – სისხლის სამართლის მიმართულება:

I ადგილი: მარიამ ჭიკაძე, მარიამ ნუცუბიძე

II ადგილი: თეონა ზაქარეიშვილი, თინათინ კირთაძე

III ადგილი: თამარ წულუკიძე

III სექცია - საჯარო სამართლის მიმართულება:

ქვესექცია – კონსტიტუციური სამართალი

I ადგილი: ნინო დოლუაშვილი

II ადგილი: ირაკლი ლეონიძე, გიორგი ჩიკვილაძე

III ადგილი: მერაბ დობორჯგინიძე

ქვესექცია – ადმინისტრაციული სამართალი

I ადგილი: არ გამოვლენილა

II ადგილი:

i. თამარ მესხია, მარიამ თინიკაშვილი
ii. ხატია კვიციანი, თამარ ქობლიანიძე

III ადგილი: თინათინ კირთაძე, გულიკო ზაალიშვილი

V სექცია - სამართლის ისტორიისა და სამართლის მეთოდების მიმართულებები:

ქვესექცია - სამართლის ისტორია

I ადგილი: ირაკლი ლეონიძე
II ადგილი: ნინო კაპანაძე, ზურაბ მეტრეველი

III ადგილი:

i. ქეთევან სირაძე, ლიკა სილაგაძე, ანანო შალამბერიძე
ii. ალექსანდრე ჯუღელი, დავით მაჭარაშვილი, ნიკა უსუფაშვილი

ქვესექცია - სამართლის მეთოდები

I ადგილი: არ გამოვლენილა

II ადგილი:

i. ლამარა სუხიტაშვილი, გვანცა კაპანაძე, თორნიკე პაკაცოშვილი
ii. ლია აბლოთია

III ადგილი: ანი აკოფაშვილი, რუსუდან ჯანჯალაშვილი, მარიამ ღუღუნიშვილი

შენიშვნა: საერთაშორისო სამართლის მიმართულების სექციის ჩატარების თარიღი გეცნობებათ მოგვიანებით.

Print

« იხ. ყველა სიახლე