2020-09-15

სასწავლო კურსი: "ქართული სამართლის ისტორია"

ქართული სამართლის ისტორია   (სასწავლო კურსის მასალა)

ლექტორი: გიორგი დავითაშვილი


Print

« იხ. ყველა სიახლე