2019-09-18

იურიდიულ ფაკულტეტზე სხვა უმაღლესი სასწავლებლიდან 2019-2020 წლის შემოდგომის სემესტრის (გარე მობილობით) იურიდიულ ფაკულტეტზე გადმომსვლელ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

ვინაიდან, თსუ-ში ჩარიცხვის ბრძანება გამოიცემა მიმდინარე წლის სექტემბრის ბოლოს, იქამდე არ მოხდება ადმინისტრაციული რეგისტრაციისა (თანხის გადახდა) და აკადემიური რეგისტრაციის (საგნების არჩევა)  გავლა ელექტრონულად. ჩარიცხვის ბრძანების გამოცემამდე დაესწარით იმ ლექცია-სემინარს, რომელსაც მოგვიანებით  აირჩევთ ელექტრონულად.

გისურვებთ წარმატებას!
Print

« იხ. ყველა სიახლე