2020-01-24

მაგისტრანტთა საყურადღებოდ!


კერძო სამართლის მიმართულებით სამაგისტრო ნაშრომის დაცვა  ჩატარდება 
27 იანვარს, 13:00სთ, პირველი კორპუსი 07 აუდიტორია
1. ვასაძე თეონა
2. ქარდავა მარიამი
3. ცინცაბაძე ლია
4. ნიაური ანანო
5. ჯაფარიძე ბაკური

28 იანვარს, 13:00სთ, პირველი კორპუსი  აუდიტორია 06
1. სუარიძე ანი
2. შავარდენიძე ანა
3. ნაცვლიშვილი სალომე
4. ბარათელი ქეთევან
5. გურასპაშვილი მარიამ
6. უშიკიშვილი ნინო

სისხლის სამართლის მიმართულებით სამაგისტრო ნაშრომის დაცვა  ჩატარდება
4 თებერვალს, 14:00სთ, პირველი კორპუსი  აუდიტორია 06

საჯარო სამართლის მიმართულებით სამაგისტრო ნაშრომის დაცვა  ჩატარდება
3 თებერვალს, 14:00სთ, პირველი კორპუსი  აუდიტორია 06.

Print

« იხ. ყველა სიახლე