შოთა ბიჭიას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

2010-01-08

შოთა ბიჭიას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

2010 წლის 8 იანვარს 18:00 საათზე გაიმართება შოთა ბიჭიას სადისერტაციო ნაშრომის "ხანდაზმულობა სისხლის სამართალში" დაცვა. სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა ჩატარდება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის II კორპუსის იურიდიული ფაკულტეტის ბიბლიოთეკაში (II სართული).

სადისერტაციო კომისია: მ.ლეკვეიშვილი, ი.ბოხაშვილი, მ.ტურავა, ნ.თოდუა, დ.სულაქველიძე, გ.ნაჭყებია.

Print

« იხ. ყველა სიახლე