ვახტანგ მჭედლიშვილისა და კობა ყალიჩავას სადოქტორო სასემინარო ნაშრომების საჯარო დაცვა

2010-02-26

ვახტანგ მჭედლიშვილისა და კობა ყალიჩავას სადოქტორო სასემინარო ნაშრომების საჯარო დაცვა

დოქტორანტ ვახტანგ მჭედლიშვილის სადოქტორო სასემინარო ნაშრომის საჯარო დაცვა თემაზე: "სამშენებლო დავების განხილვის საპროცესო–სამართლებრივი თავისებურებები" და დოქტორანტ კობა ყალიჩავას სადოქტორო სასემინარო ნაშრომის საჯარო დაცვა თემაზე: "დაგეგმვა, როგორც ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი რეგულირების ინსტრუმენტი ქართულ–გერმანულ სამშენებლო სამართალში" გაიმართება 26 თებერვალს 17:00 საათზე იურიდიული ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოსა და დოქტორანტურის სამდივნოში (თსუ–ს მეორე კორპ, 129 ოთახი), ხელმძღვანელი ასოცირებული პროფესორი პაატა ტურავა.

Print

« იხ. ყველა სიახლე