2020-05-14

აკადემიური წერის ტრენინგი ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის
ძვირფასო სტუდენტებო, 16 მაისს და 18 მაისს, 18:00 საათზე გაიმართება ტრენინგი აკადემიურ წერაში, რომელსაც გაუძღვებიან: 16 მაისს - ასოც. პროფ. დავით ბოსტოღანაშვილი, ხოლო 18 მაისს - პროფ. ირინე ქურდაძე. შეხვედრის  ფარგლებში განიხილება  აკადემიური წერის ძირითადი პრინციპები, ნაშრომის სტრუქტურული აგებულება, ციტირების ზოგადი წესები.

შეხვედრა ჩატარდება Zoom-ის საშუალებით, რომლის რეკვიზიტებიც გამოგზავნილია შეტყობინების სახით და განთავსებულია LMS.TSU.GE-ის სასწავლო ბაზის „საინფორმაციო დაფაზე“.  

დაინტერესებულ სტუდენტებს გთხოვთ მონაწილეობას!
Print

« იხ. ყველა სიახლე