2020-02-26

მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტთა საყურადღებოდ!


აკადემიური რეგისტრაცია დისციპლინებზე დაიწყება 28 თებერვალს 18:00 საათზე. 

სააუდიტორიო მეცადინეობები იწყება 2 მარტს.

 გისურვებთ  სასურველი  ინდივიდუალური  ცხრილის  შედგენას!Print

« იხ. ყველა სიახლე