დოქტორანტთა რეგისტრაცია (2009-2010 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის)

2010-02-01

დოქტორანტთა რეგისტრაცია (2009-2010 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის)

დოქტორანტთა საყურადღებოდ! 2009-2010 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის ადმინისტრაციული რეგისტრაცია დაიწყება 2010 წლის 1 თებერვლიდან 26 თებერვლამდე, ხოლო სააუდიტორიო მეცადინეობები ჩატარდება 1 მარტიდან 12 ივნისამდე.

Print

« იხ. ყველა სიახლე