2020-03-16

შესავალი სამართლის ფილოსოფიაში (სასწავლო კურსის მასალა)


შესავალი სამართლის ფილოსოფიაში 
სასწავლო კურსის მასალა

ლექტორი:  გიორგი დავითაშვილი

ბაკალავრიატის საბაზისო საფეხურზე არჩევითი საგანი. 5 კრედიტი.


სემინარები:
Print

« იხ. ყველა სიახლე