საბაკალავრიატო პროგრამის სამართალმცოდნეობის სპეციალობის მოდულების აღწერა (2009 წლამდე)

2010-02-20

საბაკალავრიატო პროგრამის სამართალმცოდნეობის სპეციალობის მოდულების აღწერა (2009 წლამდე)

Print

« იხ. ყველა სიახლე