2020-09-10

საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის მაგისტრანტთა საყურადღებოდ!საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის სალექციო მეცადინეობების ცხრილი ფაკულტეტის ვებ-გვერდზე განთავსდება მიმდინარე წლის 14 სექტემბერს 17:00 საათზე.

Print

« იხ. ყველა სიახლე