ადამიანის უფლებათა ყოველწლიური კრებული (რედაქტორი - პროფ. კონსტანტინე კორკელია)