1 ნოემბერი 2016 წელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის - კიოლნის, გერმანულ ენოვანი სამართლის სამაგისტრო პროგრამის 2014-2015 წლის კურსდამთავრებულთათვის დიპლომების გადაცემის ცერემონიალი.

"Köln Graduation" 2016
"Köln Graduation" 2016
"Köln Graduation" 2016
"Köln Graduation" 2016
"Köln Graduation" 2016
"Köln Graduation" 2016
"Köln Graduation" 2016
"Köln Graduation" 2016
"Köln Graduation" 2016
"Köln Graduation" 2016
"Köln Graduation" 2016
"Köln Graduation" 2016
"Köln Graduation" 2016
"Köln Graduation" 2016
"Köln Graduation" 2016
"Köln Graduation" 2016
"Köln Graduation" 2016
"Köln Graduation" 2016
"Köln Graduation" 2016
"Köln Graduation" 2016
"Köln Graduation" 2016
"Köln Graduation" 2016
"Köln Graduation" 2016