რიგით მე-11 ფორუმი - ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა ინსტიტუტი - "დისკრეციული უფლებამოსილება ქართული საჯარო მმართველობის კულტურის ჭრილში"